بازی در چشمه علی دامغان

عکسهارا خودم با دوربین شفق گرفته ام.شاخه و میوه های کاج را از روی زمین جمع کردم چون فکر می کنم برای بازی خودمان نباید به درختان آسیب بزنیم.

بعد از اینکه همه بلند شدند که برویم دستهایم ر با آب و صابون شستم

/ 0 نظر / 28 بازدید