باغ وحش(موزه)

میخواهم روزی که دراوایل شهریور به موزه ی هفت چنار رفته بودیم بگویم من و آقای قاسمی وبرادرم هرروز عصربه بوستان اعتمادمی رفتیم تاحال و هوایی عوض کنیم دریکی ازاین روزهاماتصمیم گرفتیم ازموزه ی هفت چناردیدن کنیم مابرای این که به داخل برویم ازکارت (منزلت)آقای قاسمی استفاده کردیم ورایگان وارد شدیم ما اول به سالن وارد شدیم، اول سالن پرازپروانه وحشراتی دیگرکه رنگارنگ بودند وآن ها را به صورت خشک شده به دیوار نصب کرده بودندآن طرف سالن پرازکله های حیواناتی مانند گاومیش ،گوزن،گراززیگیل دار و...درآن جا حیواناتی راساخته بودند(تاکسی درمی)تمساح،شیر،میمون و...ودرزیرزمین غاری بود که انواع ماهی ها بود درطرفی دیگرانواع پرنده هالک لک،غاز،شاهین،عقاب و...بودوبعدازچند ساعت که درآن جابودیم ازسالن خارج شدیم وبه حیاط موزه رفتیم وبرای دیدن حیوانات زنده رفتیم درآن جا طاووس،کپک،مرغ مینا،طوطی،قو،غاز،اردک،همستر،فلانمینگو،و...داشتیم می رفتیم که ناگهان یادمان افتادکه برج راندیده ایم رفتیم تاناگهان یک لاک پشت بزرگ خشکی رادیدیم که خیلی خیلی ناز بود می خواستیم برش داریم که گفتیم نمی گذارندازبرج عکس انداختیم وبه خانه رفتیم جای شما خالی.

/ 3 نظر / 30 بازدید
هتل شبستان رشت

سلام عالی بود - دوست داشتید به ما یه سر بزنید خوشحال میشیم[گل]

هتل شبستان رشت

سلام عالی بود - دوست داشتید به ما یه سر بزنید خوشحال میشیم[گل]

شفق

عاشقتم که می خواستی برش داری....عکس های موزتون پاک کردم و الا برات آپ لود می کردم http://lakeirane.persianblog.ir/post/51/ http://lakeirane.persianblog.ir/post/54/ این لینکی که دوستان می تونن تصاویری از خاطرتو ببینن.از دفعه بعد خاطه های مشترکتون ،عکساشو نصف می کنیم