مرغ مینا

سلام من پارسا متولی هستم و می خواهم درباره ی محیط زیست صحبت کنم در این بخش درباره ی مرغ مینا می گویم.مرغ های مینا پرندگان قوی هستند واگر به یک کس عادت کنند همیشه با آن کس هستند مرغ های مینا یکی از خواصی که دارند نسبت به پرندگان دیگر صحبت کردن آن ها است.مینا هاسه نوع هستند که رنگ هایشان نیز به علت همین موضوع فرق میکند.اگر ازمینایی مراقبت می کنید که بچه است یادتان نرود که مینا ها به پرو تئین نیاز دارند وپروتئین در گوشت است.ان ها در بزرگ سالی پنجه های بلند وقوی دارند. نوک آنها نیز بسیار قوی ومحکم است واگر کسی را نوک بزند ممکن است زخمی بشود.وقتی مینایی دیدید که ازشما نمی ترسد و بزرگ است فرار نکنید زیرا اگر این کار را بکنید پشت شما می آید وشمارا نوک میزند.آن ها در تیرماه جفت گیری می کنند وتخم هایی به رنگ فیروزه ای تولید می کنند واگر بخواهیم ان تخم هارا برداریم مادرشان شمارا سوراخ سوراخ میکنند.مانیز یک مینای ماده داریم.امیدوارم مطلبی که نوشتیم برای شما اموزنده باشد .عینک

/ 2 نظر / 22 بازدید
شفق

پارسااااااااااااااااا خیلی خوب بود.لطفا به نوشتنت ادامه بده و عکس هم از مطالبت بزار

حنّا

خیلی مطالب خوبی رو به اشتراک میگذاری پارساجان، ممنون